Temat gjordes av Danetsoft och modifierades av miktor