Kontakt

Forshaga Amatörfiskeklubbs styrelse 2019
Kristian Ståhl Ordförande Torptjärnsvägen 10, 66930 Deje 0552-109 29,
073-368 42 17       
 
Sören Eriksson V. ordförande Rådjursvägen 5, 66932 Deje 0739-597798  
Sören Eriksson Kassör Rådjursvägen 5, 66932 Deje 0552-100 42  
Joakim Sjöö Sekreterare Vallvägen 5, Deje 070-6266261  
P-O Edvardsson Ledamot Farsjön 070-8738764  
Tomas Persson Suppleant Mohagsgatan 15, Deje 070-30373895  
Anders Stenbäck Suppleant Saffranvägen 11, Karlstad 0705-865444  
         
Revisorer        
Jan Olsson Revisor      
Anders Nilsson Revisor Erikbergsgatan 4 054-87 04 19  
         
         
         
Tävlingskommitte        
P-O Edvardsson Tävlingsledare Farsjön 070-8738764  
Anders Stenbäck V Tävlingsledare Saffranvägen 11, KARLSTAD 0705-865444  
Sören Eriksson Tävlingskassör Rådjursvägen 5 DEJE 0552-10042  
         
Ungdomskommitte        
Styrelsen ansvarar för frågor ungdomsverksamheten        
         
         
         
         
Utbildningsledare        
Styrelsen        
         
 Valberedning        
Jan Olsson Ledamot      
Anders Nilsson Sammankallande Eriksbergsgatan 4 054-87 04 19  

Temat gjordes av Danetsoft och modifierades av miktor