Nu finns vi på facebook

Hemsidan uppdateras ganska sällan. Däremot har vi nu en grupp på facebook. Leta upp gruppen Forshaga Amatörfiskeklubb på facebook. Där ger information om vår verksamhet oftare än på den här hemsidan.

https://www.facebook.com/groups/1077409986222857

Temat gjordes av Danetsoft och modifierades av miktor